Wykaz wspólnot

1. WM Jagiellońska 3 w Sosnowcu
2. WM Urbanowicz 17 w Sosnowcu
3. WM Urbanowicz 17 w Sosnowcu
4. WM Przyjaciół Żołnierza 5 W Sosnowcu
5. WM Czeladzka 27 w Sosnowcu
6. WM Grota Roweckiego 201 w Sosnowcu
7. WM Grota Roweckiego 203 w Sosnowcu
8. WM Mościckiego 24 w Sosnowcu
9. WM Chmielna 5 w Sosnowcu
10. WM Piłsudskiego 10 w Sosnowcu
11. WM Warneńczyka 28 w Sosnowcu
12. WM Struga 64 w Sosnowcu
13. WM Struga 66 w Sosnowcu
14. WM Struga 68 w Sosnowcu
15. WM Struga 35 w Sosnowcu
16. WM Andersa 1 w Siemianowicach Śląskich
17. WM NOVUM ul. Grządziela 15 w Chorzowie
18. WM Rożdzieńskiego 98 w Katowicach
19. WM Szczecińska 10,10a,10b,10c,12,12a,12b,12c w Katowicach
20. WM Wajdy 5,7,9,11 w Katowicach
21. WM Tysiąclecia 29 w Katowicach
22. WM RATAJA ul. Rataja 2,2a w Katowicach
23. WM Sosnowiec ul .Kopernika 15
24. WM Sosnowiec ul. Modrzejowska 38