FAQ

Czy można żądać usunięcia węzła cieplnego? Wspólnota mieszkaniowa postanowiła wypowiedzieć umowę dostawy energii cieplnej dostawcy (MPGC) i zainstalować kocioł zasilany gazem. Problem dotyczy zainstalowanego w naszym budynku węzła, który zasila nasz i sąsiednie budynki w ciepło. Sytuacja ta istnieje od 40 lat. Właściciel węzła nie ma ustanowionej służebności ani innego prawa do nieruchomości. Czy możemy żądać usunięcia tych urządzeń z terenu naszej nieruchomości?
Czy jest możliwy podział nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej? Zamierzam kupić mieszkanie w budynku, który ma 11 klatek schodowych. Sprzedający poinformował mnie, że wspólnota ma zamiar podzielić się na mniejsze. Czy jest to dozwolone? Jaki to ma sens?
Jak wyodrębnic wspólnota mieszkaniowa ze spóldzielni mieszkaniowej Wspólnota mieszkaniowa może powstać także w spółdzielni Spółdzielnia mieszkaniowa po wykupie mieszkań przez lokatorów może przekształcić się we wspólnotę mieszkaniową. Właściciele wykupionych lokali mogą domagać się wydzielenia swojego budynku z zasobów spółdzielni. Od uchwały o odmowie podziału spółdzielni lokatorom przysługuje prawo odwołania do sądu.